Spokojený klient

Účastníci vzdelávacích podujatí vysoko hodnotia ich informačnú aj aplikačnú hodnotu. Na podujatiach získajú nielen súbor dôležitých informácií a poznatkov ale aj návod na ich transfer do manažérskej praxe a navyše veľmi ľudským a príjemným spôsobom.

PhDr. Eugénia Sýkorová
Hlavný metodik profesijného rozvoja
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Národná banka Slovenska

Poradenství

Poradenství ve všech oblastech řízení lidských zdrojů

 • Nástroje a systémy ŘLZ, včetně jejich vazeb na systémy řízení jakosti
 • PR, především s ohledem na personální marketing
 • Individuální koučink pro manažery, specialisty, týmy

Strategie a rozvoj firmy

 • Poradenství zaměřené na strategické otázky, rozvoj firmy či organizace.

Restrukturalizace

 • Změna organizační struktury, redukce pracovních pozic apod.

Řízení změn

 • Vymezení nezbytných změn
 • Prosazení změny
 • Komunikace změn
 • Zpětné hodnocení efektivity změn

Krizové řízení

 • Prevence krizí, preventivní krizové plány
 • Krizová komunikace (interní a externí PR)
 • Manažeři pro krizové řízení (výběr, rozvoj , hodnocení, motivace)
 • Příprava manažerů a týmů pro řízení krize, průběžná práce s manažery a týmy

Metodika vzdělávání

 • Metodiky rozvojových vzdělávacích programů pro manažery
 • Metodiky přípravy interních lektorů