Spokojený klient

Účastníci vzdelávacích podujatí vysoko hodnotia ich informačnú aj aplikačnú hodnotu. Na podujatiach získajú nielen súbor dôležitých informácií a poznatkov ale aj návod na ich transfer do manažérskej praxe a navyše veľmi ľudským a príjemným spôsobom.

PhDr. Eugénia Sýkorová
Hlavný metodik profesijného rozvoja
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Národná banka Slovenska

Kontakty

Advers Consulting, s.r.o.

Jungmannova 33, 612 00 Brno

+420 604 111 716
+420 731 489 222
+420 724 678 174

info@advers.cz
www.advers.cz