Spokojený klient

Účastníci vzdelávacích podujatí vysoko hodnotia ich informačnú aj aplikačnú hodnotu. Na podujatiach získajú nielen súbor dôležitých informácií a poznatkov ale aj návod na ich transfer do manažérskej praxe a navyše veľmi ľudským a príjemným spôsobom.

PhDr. Eugénia Sýkorová
Hlavný metodik profesijného rozvoja
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Národná banka Slovenska

Vzdělávání

Odborné kurzy v oblasti HRM:

Tréninky „soft skills“:

Koučink: