Spokojený klient

... Účastníci vyzdvihli především přesvědčivý výklad propojený s praktickými zkušenostmi v oblasti efektivního vedení lidí a schopnost zaujmout účastníky s rozdílnou úrovní v oblasti managementu.

Mgr. Jarmila Božoňová
personálně-právní ředitelka
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Vzdělávání

Odborné kurzy v oblasti HRM:

Tréninky „soft skills“:

Koučink: