Spokojený klient

Spolupracujeme už 8 let. Oceňujeme zejména vysokou profesionalitu, praktický přístup a aktivní zapojení všech zúčastněných.

Ivana Julínková
personální ředitel/Country Human Resources Director
Alstom Power Thermal Services - Human Resources

Audity, analýzy

Personální a procesní audity

Průzkumy firemního klimatu, průzkumy spokojenosti

Analýzy firemní kultury

Sociomapování , sociometrie, teamaudit

(vztahy uvnitř týmů a skupin, zdroje konfliktů, neformální pozice konkrétních lidí v týmu, týmové role )

Psychologická diagnostika

(odborné posouzení osobnostní i výkonové způsobilosti, resp. potenciálu pomocí psychologických metod)

Assessment centre/development centre

(zahrnuje psychologickou diagnostiku, řešení modelových situací, posouzení týmem hodnotitelů) - posouzení individuální způsobilosti ve vztahu k dané pozici, resp. rozvojového potenciálu