Spokojený klient

... Účastníci vyzdvihli především přesvědčivý výklad propojený s praktickými zkušenostmi v oblasti efektivního vedení lidí a schopnost zaujmout účastníky s rozdílnou úrovní v oblasti managementu.

Mgr. Jarmila Božoňová
personálně-právní ředitelka
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Audity, analýzy

Personální a procesní audity

Průzkumy firemního klimatu, průzkumy spokojenosti

Analýzy firemní kultury

Sociomapování , sociometrie, teamaudit

(vztahy uvnitř týmů a skupin, zdroje konfliktů, neformální pozice konkrétních lidí v týmu, týmové role )

Psychologická diagnostika

(odborné posouzení osobnostní i výkonové způsobilosti, resp. potenciálu pomocí psychologických metod)

Assessment centre/development centre

(zahrnuje psychologickou diagnostiku, řešení modelových situací, posouzení týmem hodnotitelů) - posouzení individuální způsobilosti ve vztahu k dané pozici, resp. rozvojového potenciálu