Spokojený klient

Velmi si vážíme nejen Vaší vysoké odborné a prezentační úrovně, ale i toho, s jakým taktem dokážete předávat posluchačům citlivé informace z vlastní praxe v terénu.
Pod Vaším lektorským vedením jsme posunuli kvalitu HR útvaru o velký kus dopředu!

Ing. Helena Kryšková, Hana Ticháková
EMOS spol. s r.o.

Audity, analýzy

Personální a procesní audity

Průzkumy firemního klimatu, průzkumy spokojenosti

Analýzy firemní kultury

Sociomapování , sociometrie, teamaudit

(vztahy uvnitř týmů a skupin, zdroje konfliktů, neformální pozice konkrétních lidí v týmu, týmové role )

Psychologická diagnostika

(odborné posouzení osobnostní i výkonové způsobilosti, resp. potenciálu pomocí psychologických metod)

Assessment centre/development centre

(zahrnuje psychologickou diagnostiku, řešení modelových situací, posouzení týmem hodnotitelů) - posouzení individuální způsobilosti ve vztahu k dané pozici, resp. rozvojového potenciálu