Spokojený klient

Radi sa budeme vracať k spolupráci s pani Zdenkou, pretože je to veľká profesionálka s bohatými odbornými a praktickými skúsenosťami a vynikajúcim prístupom k ľuďom.

Mgr. Jana Pastvová
vedúca oddelenia rozvoja ľudských zdrojov
I.D.C Holding, a.s. Sereď

Audity, analýzy

Personální a procesní audity

Průzkumy firemního klimatu, průzkumy spokojenosti

Analýzy firemní kultury

Sociomapování , sociometrie, teamaudit

(vztahy uvnitř týmů a skupin, zdroje konfliktů, neformální pozice konkrétních lidí v týmu, týmové role )

Psychologická diagnostika

(odborné posouzení osobnostní i výkonové způsobilosti, resp. potenciálu pomocí psychologických metod)

Assessment centre/development centre

(zahrnuje psychologickou diagnostiku, řešení modelových situací, posouzení týmem hodnotitelů) - posouzení individuální způsobilosti ve vztahu k dané pozici, resp. rozvojového potenciálu